Archive for April, 2012

Centrul de Monitorizare, Analiza si Consultanta in Relatiile Internationale

R.O.F. Regulament de Organizare şi Funcţionare Director prof. univ. dr. Mihai Retegan       Relatiile Internationale (RI) sunt un domeniu academic, o ramură a științelor politice, care studiază relațiile dintre actorii statali din cadrul sistemului internațional și interacțiunile lor cu actori non-statali (organizații interguvernamentale, organizații nonguvernamentale, corporații internaționale etc.). Acest domeniu de studiu este [...]

Centrul de Cercetare în Securitate Umană şi Mediu

Director general prof. univ. dr. Florian Râpan Director adj. cdor. prof. univ. dr. Ioan Crăciun       Secolul al XXI –lea este remarcat de transformări profunde ale mediului de securitate. Lumea devine tot mai complexă şi interdependentă, iar fenomenul dezvoltării durabile se afirmă tot mai mult ca fiind ireversibil. A devenit deasemenea evidentă indisolubilitatea [...]

Departamentul de Resurse Umane, Management Financiar si Asistenta Juridica

I. PREZENTARE GENERALĂ Este structura organizatorică destinată coordonării operative a  implementării proiectelor cu finanţare externă şi naţională și s-a înfiinţat în vederea creşterii performanţei instituţionale şi îmbunătăţirea cadrului de acces la sursele de finanţare naţionale şi internaţionale. DRUMP este un departament de management al activităţii de consultanţă şi implementare a proiectelor în vederea accesării fondurilor [...]

Departamentul Publicaţii

Scop promovarea valorilor ştiinţifice şi culturale naţionale şi universale, contribuind astfel la asigurarea circulaţiei nestânjenite a ideilor şi informaţiilor. Obiectivele departamentului: a. editarea în condiţii profesionale a REVISTEI DE CERCETARI INTERDISCIPLINARE; b. încurajarea tinerilor de a valorifica reyultatele obtinute in activitatea de cercetare ştiinţifică in publicatiile SSRCI, volume de studii, monografii sub egida societăţii; c. [...]

Departamentul Proiecte şi Cooperare

I. PREZENTARE GENERALĂ DCRIOE este structura prin care se derulează programe şi se stabilesc relaţii de parteneriat cu instituţii de învăţământ superior, organizaţii sau institute de cercetare din ţară şi străinătate. II. VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE, ACTIVITĂȚI Contribuţii la dezvoltarea sistemului de cooperare  internaţională, atât prin acorduri bilaterale cât şi prin programe specifice ( ERASMUS, LEONARDO, CEEPUS [...]

SSRCI