Archive for Structura

Centrul de Studii Regionale şi Globale

R.O.F. Regulament de Organizare şi Funcţionare Director prof. univ. dr. Adrian Pop Director adjunct lect. univ. dr. Florin Păsătoiu         Misiunea Centrului de Studii Regionale şi Globale o reprezintă dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative interdisciplinare cu tematică regională şi globală în domeniile relaţiilor internaţionale, geopoliticii, geostrategiei şi geoeconomiei şi studiilor de [...]

Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Durabilă

R.O.F. Regulament de Organizare şi Funcţionare Director conf. univ. dr. Gavriil Preda

Centrul de Studii şi Cercetări Inginerești Avansate

R.O.F. Regulament de Organizare şi Funcţionare Director ing. dr. Marin Nicolae Director adj. prof. univ. dr. ing. Mircea Andrasiu

Centrul de Studii asupra Tehnologiilor Medicale

R.O.F. Regulament de Organizare şi Funcţionare Director dr. Florian Berghea    Grup de lucru format din experti recunoscuti in diferite arii terapeutice din mediul public si privat    Activitatea este validata intern de catre un comitet stiintific independent    Concentreaza expertiza in domeniul economiei medicale    Focus pe aspectele medicale si socio-economice al tehnologiilor medicale    Elaboreaza studii, dezvolta evenimente [...]

Centrul de Inovare şi Ştiinţe Umaniste Aplicate

Director conf. univ. dr. Ştefan Stanciugelu Director adj. lector univ. dr. Miruna Andreea Balosin      

Centrul de Istorie Aplicată

R.O.F. Regulament de Organizare şi Funcţionare Director prof. Univ. Dr. Onişoru Gheorghe Director adj. conf. univ. dr. Corneliu Beldiman               I. PREZENTARE GENERALĂ În societatea occidentală, în ultimii ani, cererea pentru istorie socială a fost în creştere. Mulţi istorici fac cercetare pe bază de comandă socială prin contractarea unor [...]

Centrul de Monitorizare, Analiza si Consultanta in Relatiile Internationale

R.O.F. Regulament de Organizare şi Funcţionare Director prof. univ. dr. Mihai Retegan       Relatiile Internationale (RI) sunt un domeniu academic, o ramură a științelor politice, care studiază relațiile dintre actorii statali din cadrul sistemului internațional și interacțiunile lor cu actori non-statali (organizații interguvernamentale, organizații nonguvernamentale, corporații internaționale etc.). Acest domeniu de studiu este [...]

Centrul de Cercetare în Securitate Umană şi Mediu

Director general prof. univ. dr. Florian Râpan Director adj. cdor. prof. univ. dr. Ioan Crăciun       Secolul al XXI –lea este remarcat de transformări profunde ale mediului de securitate. Lumea devine tot mai complexă şi interdependentă, iar fenomenul dezvoltării durabile se afirmă tot mai mult ca fiind ireversibil. A devenit deasemenea evidentă indisolubilitatea [...]

Departamentul de Resurse Umane, Management Financiar si Asistenta Juridica

I. PREZENTARE GENERALĂ Este structura organizatorică destinată coordonării operative a  implementării proiectelor cu finanţare externă şi naţională și s-a înfiinţat în vederea creşterii performanţei instituţionale şi îmbunătăţirea cadrului de acces la sursele de finanţare naţionale şi internaţionale. DRUMP este un departament de management al activităţii de consultanţă şi implementare a proiectelor în vederea accesării fondurilor [...]

Departamentul Publicaţii

Scop promovarea valorilor ştiinţifice şi culturale naţionale şi universale, contribuind astfel la asigurarea circulaţiei nestânjenite a ideilor şi informaţiilor. Obiectivele departamentului: a. editarea în condiţii profesionale a REVISTEI DE CERCETARI INTERDISCIPLINARE; b. încurajarea tinerilor de a valorifica reyultatele obtinute in activitatea de cercetare ştiinţifică in publicatiile SSRCI, volume de studii, monografii sub egida societăţii; c. [...]

SSRCI