Archive for Departamente

Departamentul de Resurse Umane, Management Financiar si Asistenta Juridica

I. PREZENTARE GENERALĂ Este structura organizatorică destinată coordonării operative a  implementării proiectelor cu finanţare externă şi naţională și s-a înfiinţat în vederea creşterii performanţei instituţionale şi îmbunătăţirea cadrului de acces la sursele de finanţare naţionale şi internaţionale. DRUMP este un departament de management al activităţii de consultanţă şi implementare a proiectelor în vederea accesării fondurilor [...]

Departamentul Publicaţii

Scop promovarea valorilor ştiinţifice şi culturale naţionale şi universale, contribuind astfel la asigurarea circulaţiei nestânjenite a ideilor şi informaţiilor. Obiectivele departamentului: a. editarea în condiţii profesionale a REVISTEI DE CERCETARI INTERDISCIPLINARE; b. încurajarea tinerilor de a valorifica reyultatele obtinute in activitatea de cercetare ştiinţifică in publicatiile SSRCI, volume de studii, monografii sub egida societăţii; c. [...]

Departamentul Proiecte şi Cooperare

I. PREZENTARE GENERALĂ DCRIOE este structura prin care se derulează programe şi se stabilesc relaţii de parteneriat cu instituţii de învăţământ superior, organizaţii sau institute de cercetare din ţară şi străinătate. II. VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE, ACTIVITĂȚI Contribuţii la dezvoltarea sistemului de cooperare  internaţională, atât prin acorduri bilaterale cât şi prin programe specifice ( ERASMUS, LEONARDO, CEEPUS [...]

SSRCI