Centrul de Studii şi Cercetări Inginerești Avansate

R.O.F.Regulament de Organizare şi Funcţionare
Directoring. dr. Marin Nicolae
Director adj.prof. univ. dr. ing. Mircea Andrasiu