Centrul de Studii Regionale şi Globale

R.O.F.Regulament de Organizare şi Funcţionare
Directorprof. univ. dr. Adrian Pop
Director adjunctlect. univ. dr. Florin Păsătoiu

Misiunea Centrului de Studii Regionale şi Globale o reprezintă dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative interdisciplinare cu tematică regională şi globală în domeniile relaţiilor internaţionale, geopoliticii, geostrategiei şi geoeconomiei şi studiilor de securitate şi apărare. La nivel regional, centrul se focalizează pe teme legate de Uniunea Europeană, Rusia, „noua Europă Răsăriteană”, regiunea Mării Negre, sud-estul Europei, Marele Orient Mijlociu şi relaţiile transatlantice. La nivel global, centrul se focalizează pe teme legate de guvenanţa globală, ordinea globală emergentă, ameninţările de securitate transnaţionale şi efectele de securitate ale schimbărilor climatice.