Departamentul Proiecte şi Cooperare

I. PREZENTARE GENERALĂ

DCRIOE este structura prin care se derulează programe şi se stabilesc relaţii de parteneriat cu instituţii de învăţământ superior, organizaţii sau institute de cercetare din ţară şi străinătate.

II. VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE, ACTIVITĂȚI

 • Contribuţii la dezvoltarea sistemului de cooperare  internaţională, atât prin acorduri bilaterale cât şi prin programe specifice ( ERASMUS, LEONARDO, CEEPUS etc.);
 • Iniţierea programelor pregătitoare în vederea stabilirii de noi contacte;
 • Stabilirea de legături cu experţi, instituţii publice, organisme neguvernamentale, centre academice, institute de cercetare şi cu alte entităţi de profil care au arii de expertiză comune strategiilor şi activităţilor Societăţii;
 • Stimularea cooperării regionale prin schimburi de publicaţii în domeniile de interes pentru zona de cercetare;
 • Furnizarea expertizei şi asistenţei ştiinţifice necesare elaborării de politici, strategii şi de programe naţionale şi internaţionale;
 • Organizarea şcolilor de vară cu participare internaţională;
 • Extinderea relaţiilor de colaborare cu instituţii de învăţământ superior, organizaţii sau institute de cercetare din ţară şi străinătate, prin încheierea de acorduri bilaterale;
 • Identificarea unor parteneri instituţionali şi a oportunităţilor pentru implementarea de proiecte internaţionale;
 • Susţinerea imaginii instituţiei în străinătate prin actualizarea paginii WEB şi a listelor discuţiilor din diverse domenii de interes pentru activitatea de cercetare ştiinţifică (fixate prin mijloace audio-video);
 • Susţinerea prezenţei membrilor instituţiei la conferinţe internaţionale şi a participării lor în programele cu finanţare externă.
 • Elaborare de materiale informative pentru promovarea instituţiei;
 • Organizarea de seminarii, conferinţe, workshop-uri, mese rotunde etc.;
 • Facilitarea transferului de know-how, promovarea interacţiunilor profesionale şi dezvoltarea capitalului ştiinţific;
 • Întocmirea corespondenţei oficiale în vederea stabilirii de parteneriate cu instituţii similare, instituţii de învăţământ superior şi reţele de cercetare internaţionale.

One Comment to "Departamentul Proiecte şi Cooperare"

 1. Denumirea de “societate civilă” este foarte populară, fie ca o auzim pe buzele politicienilor sau pe buzele simplilor cetăţeni, ne simţim forţaţi să credem că şi noi facem parte din ea. O analiză mai profundă a acestui fenomen ne va face să înţelegem mai bine importanţa şi impactul fiecăruia dintre noi. Revolta unora sau refuzul altora de a se integra echivalează tot cu o reacţie, tendinţa a societăţii civile. Trebuie să admitem faptul că această “societate” există prin voia noastră sau fără voia noastră, nerecunoaşterea acestui fapt nu face nimănui nici un bine, riscăm să ciclam într-un cerc vicios şi inutil. O astfel de soarta poate avea şi această expunere dacă nu suntem atenţi la cei trei C. Pe fiecare aspect (critic, creator, cooperant) voi realiza câte un articol încercând să explic nouă “societatea civilă“ prin raportare la cauzele din trecut şi efectele din prezent. Înainte de asta este necesar să ne formăm o imagine de ansamblu.

Leave a Reply to Rose Y. Molina Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

SSRCI