Centrul de Studii Regionale şi Globale

R.O.F. Regulament de Organizare şi Funcţionare
Director prof. univ. dr. Adrian Pop
Director adjunct lect. univ. dr. Florin Păsătoiu

 
 

 

 

Misiunea Centrului de Studii Regionale şi Globale o reprezintă dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative interdisciplinare cu tematică regională şi globală în domeniile relaţiilor internaţionale, geopoliticii, geostrategiei şi geoeconomiei şi studiilor de securitate şi apărare. La nivel regional, centrul se focalizează pe teme legate de Uniunea Europeană, Rusia, „noua Europă Răsăriteană”, regiunea Mării Negre, sud-estul Europei, Marele Orient Mijlociu şi relaţiile transatlantice. La nivel global, centrul se focalizează pe teme legate de guvenanţa globală, ordinea globală emergentă, ameninţările de securitate transnaţionale şi efectele de securitate ale schimbărilor climatice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

SSRCI