Centrul de Monitorizare, Analiza si Consultanta in Relatiile Internationale

R.O.F.Regulament de Organizare şi Funcţionare
Directorprof. univ. dr. Mihai Retegan

Relatiile Internationale (RI) sunt un domeniu academic, o ramură a științelor politice, care studiază relațiile dintre actorii statali din cadrul sistemului internațional și interacțiunile lor cu actori non-statali (organizații interguvernamentale, organizații nonguvernamentale, corporații internaționale etc.). Acest domeniu de studiu este unul interdisciplinar, cele mai importante contribuții provenind din științele politice, economie, geopolitică, studiile de securitate, istorie, filosofie, drept, studii culturale (studii de arie). Principalele arii de cercetare înrudite domeniului relațiilor internaționale sunt: economia politică internațională, politica externă, studiile de securitate și cercetările asupra păcii.

Termenul de relații internaționale se referă la totalitatea interacțiunilor din cadrul sistemului internațional și la domeniul de studiu care le cercetează.

Într-o ierarhizare de tip didactic poate fi spus că termenul de politica externă care denumește o parte a activității unui guvern, este parte a politicii internaționale, care, la rândul ei, e parte a relațiilor internaționale. Prin Politica internațională se înțeleg relațiile dintre două sau mai multe state. În mediul anglo-saxon pentru a denumi programe academice în domeniul relațiilor internaționale se folosesc și termenii de studii internaționale (International Studies), politică internațională (International Politics) sau afaceri internaționale (International Affairs) . În România studiul acestui domeniu este, de cele mai multe, ori combinat cu cel al studiilor europene.