Despre Proiect

Societatea Ştiinţifică Română de Cercetări Interdisciplinare este o organizaţie care susţine dezvoltarea societăţii prin:

  •  Impunerea de standarde de excelenţă. Avem alături de noi profesionişti, academicieni şi studenţi de excepţie, care îşi doresc să ridice standardele în domeniile relaţiilor internaţionale şi studiilor de securitate.
  • Încurajarea gândirii creative în cercetare şi în “practică”. Studiul aprofundat al modelelor şi teoriilor existente poate conduce la noi modalităţi de abordare ale unor probleme reale. În cadrul SSRCI, ne propunem să susţinem gândirea creativă şi dezbaterea permanentă la nivel ideatic care să conducă la progres.
  • Valorificarea educaţiei non-formale. Centrul SSRCI dezvoltă şi proiecte adresate studenţilor şi proaspăt absolvenţilor. Pentru tinerii care îşi doresc performanţa, educaţia primită pe băncile facultăţii este necesară, dar nu suficientă. Programele de formare, atent pregătite împreună cu specialişti în domeniul educaţiei non-formale, completează cunoştinţele teoretice cu unele aptitudini necesare pentru o carieră de succes.
  • Formarea unei reţele de specialişti şi viitori specialişti. Schimbul de informaţii şi cunoştinţe între actuali specialişti şi cei care aspiră la o carieră în acest domeniu, crearea unui cadru propice networking-ului şi împărtăşirea experienţelor pot conduce către o comunitate de dezvoltare continuă şi către performanţă.

Pentru indeplinirea obiectivelor rezultate din documentele constitutive ale SSRCI la fiecare patru ani se va intocmi si aproba un plan strategic iar departamentele vor elabora anual program de cercetare stiintifica.

PLAN STRATEGIC de dezvoltare a Societăţii Ştiinţifice Române de Cercetări Interdisciplinare 2012-2016
Documente de înfiinţare