Despre Echipă


Consiliul Director:

 1. Prof.univ.dr. Constantin HLIHOR-Preşedinte
 2. Prof.univ.dr. Dumitru IACOB-Vicepreşedinte
 3. Conf.univ.dr. Gavriil PREDA-Vicepreşedinte
 4. Conf.univ.dr. Ştefan STANCIUGELU-Membru
 5. Dr. Ioana ŞERBAN-Membru

Consiliul ştiinţific al SSRCI:

 1. Prof.univ.dr. Constantin BUŞE
 2. Prof.univ.dr. Ion CALAFETEANU
 3. Prof.univ.dr. Ioan CHIPER
 4. Prof.univ.dr. Paul DOBRESCU
 5. Prof.univ.dr. Constantin HLIHOR
 6. Prof.univ.dr. Ioan HORGA
 7. Prof.univ.dr. Dumitru IACOB
 8. Prof.univ.dr.Adrian IVAN
 9. Prof.univ.dr.Vasile PUŞCAŞ
 10. Prof.univ.dr. Dumitru PREDA
 11. Prof.univ.dr. Mihai RETEGAN
 12. Prof.univ.dr. Ioan SCURTU
 13. Prof.univ.dr. Catalin TURLIUC
 14. Prof.univ.dr.Vasile VESE
 15. Prof.univ.dr. Gheorghe ONIŞORU
 16. Prof.univ.dr. Ştefan PĂUN
 17. Conf.univ.dr. Constantin DEGERATU
 18. conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE
 19. Conf.univ.dr. Gavriil PREDA
 20. Lector univ.dr. Cristian Vasile PETCU
 21. Conf.univ.dr.ing. Eugenie POSDĂRĂSCU

COMISIA
Pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în activitatea de cercetare ştiintifică:

 1. Prof.univ.dr. Constantin BUŞE- presedinte
 2. Prof.univ.dr.Vasile VESE-membru
 3. prof.univ dr. Ioan SCURTU-membru

COMISIA
Pentru etică şi disciplină

 1. Prof.univ.dr. Mihai RETEGAN
 2. Prof.univ.dr. Dumitru IACOB