Despre Echipă


Consiliul Director:

 1. Prof.univ.dr. Constantin HLIHOR-Preşedinte
 2. Conf.univ.dr. Gavriil PREDA-Vicepreşedinte
 3. Conf.univ.dr. Ştefan STANCIUGELU-Membru

Consiliul ştiinţific al SSRCI:

 1. Prof.univ.dr. Ion CALAFETEANU
 2. Prof.univ.dr. Ioan CHIPER
 3. Prof.univ.dr. Constantin HLIHOR
 4. Prof.univ.dr. Ioan HORGA
 5. Prof.univ.dr.Vasile PUŞCAŞ
 6. Prof.univ.dr. Dumitru PREDA
 7. Prof.univ.dr. Ioan SCURTU
 8. Prof.univ.dr. Catalin TURLIUC
 9. Prof.univ.dr.Vasile VESE
 10. Prof.univ.dr. Gheorghe ONIŞORU
 11. Prof.univ.dr. Ştefan PĂUN
 12. Conf.univ.dr. Constantin DEGERATU
 13. conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE
 14. Conf.univ.dr. Gavriil PREDA
 15. Lector univ.dr. Cristian Vasile PETCU
 16. Conf.univ.dr.ing. Eugenie POSDĂRĂSCU

COMISIA
Pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în activitatea de cercetare ştiintifică:

 1. Prof.univ.dr. Constantin HLIHOR- presedinte
 2. Conf.univ.dr. Gavriil PREDA -membru
 3. Prof.univ.dr. Catalin TURLIU-membru