Departamentul Publicaţii

Scop

  • promovarea valorilor ştiinţifice şi culturale naţionale şi universale, contribuind astfel la asigurarea circulaţiei nestânjenite a ideilor şi informaţiilor.

Obiectivele departamentului:

  • editarea în condiţii profesionale a REVISTEI DE CERCETARI INTERDISCIPLINARE;
  • încurajarea tinerilor de a valorifica reyultatele obtinute in activitatea de cercetare ştiinţifică in publicatiile SSRCI, volume de studii, monografii sub egida societăţii;
  • atragerea unor personalităţi din lumea ştiinţifică naţională şi internaţională de a publica sub egida SSRCI;
  • creşterea vizibilităţii activităţilor de cercetare în rândul comunităţii academice şi al instituţiilor de profil, prin participarea la simpozioane stiintifice, conferinţe naţionale si internaţionale, mese rotunde, expoziţii, târguri şi saloane de carte;
  • înfiinţarea unei tipografii şi edituri şi înscrierea acesteia în asociaţiile profesionale ale editorilor, şi afilierea cu baze de date internaţionale;