Istorie digitală și informatizarea patrimoniului cultural

Membrii ai SSRCI au participat marți, 8 decembrie 2015, ora 10:30 în Amfiteatrul Iorga a Facultății de istorie a Universității din Bucuresti la Conferința de închidere a proiectului ”Istorie digitală și informatizarea patrimoniului cultural”

Proiectul ”Istorie digitală și informatizarea patrimoniului cultural” a avut ca obiectiv general dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar și inovativ la nivel mondial, în domeniul Istorie digitală, pentru îmbunătățirea formării de calitate a resurselor umane, dezvoltarea calității comunicării dintre mediul academic și cel privat, îmbunătățirea serviciilor oferite studenților și profesorilor în scopul creșterii gradului de integrare a studenților pe piața muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învățare pe tot parcursul vieții, creșterea accesului la educație și formare prin promovarea rețelelor virtuale.

Obiectivul general al proiectului susține obiectivul general al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și obiectivele Domeniului Major de Intervenție 1/2. Axa Prioritară 1 a POSDRU: 1. îmbunătățirea programelor de licență și masterat în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior și consolidarea invocării, cooperării și a rețelelor între universități, mediul de afaceri și centrele de cercetare, Legea Educației Naționale cu completările aferente alinierii cu obiectivele Agendei Lisabona și Agendei Europa 2020.