România şi Rusia în anii Primului Război Mondial

SSRCI  a organizat o Sesiune de comunicări ştiinţifice româno-rusă la Moscova, in perioada 29 septembrie-2 octombrie 2016  sub egida Ambasadei României la Moscova cu tema „România şi Rusia în anii Primului Război Mondial”.

Manifestarea ştiinţifică, desfăşurată în contextul Programului multianual „100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial” a avut drept co-organizatori Ambasada României în Federaţia Rusă,  Societatea Ştiinţifică Română de Cercetări Interdisciplinare (SSRCI) din Bucureşti, Institutul de Slavistică al Academiei Ruse (ИСл РАН)  şi Asociaţia Rusă a Istoricilor Primului Război Mondial (РАИПМВ) din Moscova.

În cele 19 comunicări ştiinţifice prezentate, s-au  abordat teme – fundamentate pe cercetări ştiinţifice aprofundate şi documente istorice inedite provenite din arhivele celor două state – de maxim interes pentru înţelegerea  contextului istoric şi politico-militar al participării celor două state la prima conflagraţie mondială, care au pus în evidenţă particularităţile cooperării româno-ruse în anii 1916-1917: aspectele politico-diplomatice ale relaţiilor româno-ruse în perioada neutralităţii; România între aspiraţiile naţionale si interesele  geopolitice ale marilor puteri; relaţiile de comandament româno-ruse; colaborarea economico-militară ruso-română; planificarea evacuării în Rusia a autorităţilor statale române; soarta tezaurului românesc; prizonieri de război români în Rusia; Corpul Voluntarilor Români din Rusia; Flota rusă de la Marea Neagră; Stanislav Alfonsovici Poklevski-Koziel, trimisul rus la Bucureşti; Constantin Diamandi şi evoluţia relaţiilor romano-ruse; imaginea rusului în literatura românească; Primul Război Mondial în creaţiile scriitorilor români etc.

În cadrul sesiunii de comunicări a fost prezentată expoziţia de fotografii şi documente „Armata română în Războiul cel Mare, 1916-1918”, realizată de către Muzeul Militar din Bucureşti şi a fost vernisată o expoziţie de carte istorică.

Comunicările prezentate în cadrul Sesiunii ştiinţifice ROMÂNIA ŞI RUSIA ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL (Moscova, 29–30 septembrie 2016)

Prima şedinţă plenară, 29 septembrie 2016

1)  KOTOV Boris Sergheevici (Institutul de Istorie Universală, Academia Rusă de Ştiinţă) — De la imaginea inamicului la aceea a aliatului: evaluarea politicii României, de către opinia publică rusă, în ajunul Primului Război Mondial (1912-1914);

2)  DOBRE Mihail (Ministerul de Externe al României/Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti) — Aspectele diplomatice ale relaţiilor româno-ruse în perioada neutralităţii 1914-1916;

3)  ŞCUNDIN Grigorii Davidovici (Asociaţia rusă a istoricilor Primului Război Mondial) — „Al său printre străini, străin printre ai săi”: Stanislav Alfonsovici Poklevski-Koziel, trimisul rus la Bucureşti, 1913-1916.

4)  LEAHU Gabriel (Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” ”, Bucureşti) — Percepţia Celuilalt în negocierile diplomatice ruso-române din perioada premergătoare intrării României în Primul Război Mondial;

5)  HLIHOR Constantin (Societatea Ştiinţifică Română de Cercetări Interdisciplinare) — România anului 1916: Între aspiraţii naţionale si interesele  geopolitice ale marilor puteri.

6)  PREDA Gavriil (Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti) — Relaţiile de comandament româno-ruse în anii 1914-1916;

7)  OSIKIN Maksim Victorovici (Institutul juridic şi de management, al Asociaţiei Poliţiştilor, Tula) — Colaborarea economico-militară ruso-română, în perioada Primului Război Mondial (alimente, aprovizionare, infrastructură);

8)  KAŞIRIN Vasili Borisovici (Institutul de Slavistică, Academia Rusă de Ştiinţe) — Misiunea militaro-diplomatică rusă în România (august-decembrie 1916);

9)  SCHIPOR Ilie (Ambasada României) — Planificarea evacuării în Rusia a autorităţilor statale române;

10)  POKIVAILOVA Tatiana Andreevna (Institutul de Slavistică, Academia Rusă de Ştiinţe) — Primul Război Mondial şi soarta tezaurului românesc.

A doua şedinţă plenară, 30 septembrie 2016

11)  TURLIUC Cătălin (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română) — Ideologie si acţiune în raporturile romano-ruse din timpul primei conflagraţii mondiale;

12)  SOARE Vasile (Ambasada României) – Prizonieri de război români în Rusia (1914-1924);

13)  GRAD Cornel (Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”) — Corpul Voluntarilor Români Ardeleni, Bănăţeni şi Bucovineni din Rusia (1916-1920).

14)  GROSUL Vladislav Iakimovici (Institutul de Istorie a Rusiei, Academia de Ştiinţe Rusă) — Basarabia în anii Primului Război Mondial;

15)  CEOBANU Adrian-Bogdan (Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi) — Constantin Diamandi şi evoluţia relaţiilor româno-ruse în vremea Primului Război Mondial;

16)  HLIHOR Ecaterina (Societatea Ştiinţifică Română de Cercetări Interdisciplinare) — Imaginea rusului în literatura Primului Război Mondial;

17)  USACIOVA Anastasia Viktorovna (Institutul de Slavistică, Academia de Ştiinţe Rusă) — Imaginea Primului Război Mondial în .literatura română;

18)  KOZLOV Denis Iurievici (Institutul de Istoriei Militară, Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse) — Flota rusă de la Marea Neagră, în lupta pentru Dobrogea, toamna anului 1916: realizări, probleme, lecţii;